To love is to seek the truth about the beloved

To love is to seek the truth about the beloved

If we dare claim that we are a loving person, then by necessity, we should be truth-seekers too. Ang tunay na nagmamahal, oo kinikilig sa umpisa, pero mas ginugustong kilalanin ang iniibig niya.

This means that if we dare say that we are loving persons, intelligent persons, and critical thinkers, we cannot settle for being spoonfed memes as a basis of our truth-seeking and loving. It can be a source of simple delights, but not a source of facts.

Kapag ba may crush ka, ginawan ng meme na masagwa ang picture niya, automagically bang di mo na siya crush? Hindi diba? I-coconfirm mo muna, at kung di ka torpe, kakausapin mo na siya ng diretsahan.

Ganoon din po tayo dapat sa katotohanan. Kung mahal natin ang totoo, di tayo dapat makuntento sa kilig, kailangan natin siyang kilalanin.

John 14:21-26. And I will love him and reveal myself to him

[DAILY GOSPEL INSIGHTS AND REFLECTION FOR MANAGEMENT AND ORGANIZATION 136: MAY 16, 2022]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *